Ik heb gekozen voor: Marco van Zandwijk

zandwijkNaam: Marco van Zandwijk
Leeftijd: 42
Beroep: Architect - Aanjager - Frisdenker

Hobby's:  Ik trek er graag samen met anderen op uit. Maar met een goed boek, inspirerend gesprek, of uitdagend spelletje doe je mij ook een plezier.
Ik luister graag naar: Mensen met een verhaal #Top2000 #Radio1
Laatst gelezen boek: Lees momenteel de boeken ‘Bezielde beschaving’ van Dave Ensberg-Kleijkers (1984) en ‘De 7 levens van Wubbo Ockels’ van Gean Ockels (1973).

Favoriete plek in Culemborg: Voor mij is het niet de plek, maar zijn het de mensen die een plek maken. Op publieke plaatsen zoals die van de Gelderlandfabriek, Werk aan het Spoel, Lekkers aan de Lek, het Weeshuis en Streek voel ik mij al snel thuis.
Lelijkste plek in Culemborg: De ‘ruimtelijke’ entrees van onze stad vanaf het water, weg en spoor zijn duidelijk geen visitekaartje voor Culemborg.

Online ben ik te vinden op:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/marco-van-zandwijk-3625a61/   
Twitter: @gezondengoed https://twitter.com/gezondengoed
Website CDA:  https://www.cda.nl/index.php?id=145166
Landelijk netwerk ‘Nederland wordt Anders’ http://archief.nederlandwordtanders.nl/netwerk/marco-van-zandwijk/slimmer-verbinden

Hoe bent u in de politiek terecht gekomen?
Culemborg is een stad van doeners en makers. Als voormalig Rotterdammer en Waddinxvener voel ik mij hier helemaal thuis. Dit is mijn plek. Mijn stad. Door mij kandidaat te stellen wil ik de stad iets terug geven. Iets positiefs.    

Net als veel Culemborgers ben ik zeer kritisch over de lokale gemeentepolitiek. Ik besef mij echter ook dat als je daar iets aan wilt doen, je zelf zichtbaar actief zult moeten worden. Om die reden besloot ik in te gaan op de vraag voorzitter te worden van de lokale CDA afdeling en mij verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Eerder was ik al eens actief voor de lokale CDA-afdeling van Waddinxveen. Dit als bestuurslid (jaren ’90), campagneleider (2006) en duo-raadslid (2006-2010).

Het CDA Culemborg heeft momenteel een jonge enthousiaste fractie, steun van goede en ervaren steunfractieleden en een aantal nieuwe leden die werk willen maken van een vitale CDA afdeling. Dat komt goed uit, want wie als politieke partij zijn inwoners meer wil betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming kan dat niet in zijn eentje.

Wat heeft uw keuze voor deze partij bepaald?  
De inhoudelijke uitgangspunten, de professionele partijstructuur en de mensen die de partij invulling geven. Het CDA is als partij in het ‘midden’ sterk verankerd in de ‘genen’ van een dorp en-of stad. Mijn keuze om mij verkiesbaar te stellen, is gelegen in de duidelijke focus op doelgroepen (jongeren, ouderen, gezinnen, vrijwilligers, ondernemers) en concrete ambities bijvoorbeeld op het vlak van sport, talentontwikkeling, duurzaamheid en ondernemen.

Wat ziet u als belangrijkste politieke ontwikkeling de komende jaren?
Meer dan voorheen zullen partijen (en vooral de mensen van die partijen) moeten samenwerken. Het CDA is daarbij geen one-issue partij. Wie wil werken aan een zorgzame, duurzame en ondernemende stad, moet beginnen met het echt serieus gaan nemen van zijn inwoners! Een gemeente is er voor zijn inwoners en niet andersom.

Als ik in de raad gekozen word, dan zal ik mij samen met inwoners, organisaties en ondernemers inzetten voor een stad die meer vanuit de samenleving tot stand komt.

© Fotografie Rijk Versluijs Photograpy